ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 2/2023/S Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie wniesionej przez osobę fizyczną skargi na Wójta Gminy Iława w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych oraz uznania powyższej skargi za bezzasadną w całości.
Nr aktu prawnego
LIII/486/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wikielec, na czas oznaczony 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od zastosowania drogi przetargowej
Nr aktu prawnego
LIII/485/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Szymbark i Rudzienice, gminie Iława na rzecz Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
LIII/484/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Rudzienice, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LIII/483/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Borek, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LIII/482/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Radomek, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LIII/481/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Nr aktu prawnego
LIII/480/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Nr aktu prawnego
LIII/479/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowań obejmujących udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Nr aktu prawnego
LIII/478/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z realizacją obowiązków przyjętych przez Gminę Iława w co rocznie zawieranych Porozumieniach w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, pomiędzy Powiatem Iławskim a Gminą Iława.
Nr aktu prawnego
LIII/477/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji