ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Iława.
Nr aktu prawnego
I/4/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Iława
Nr aktu prawnego
I/3/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Iława
Nr aktu prawnego
I/2/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Iława
Nr aktu prawnego
I/1/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXVII/605/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Iława.
Nr aktu prawnego
LXVII/604/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczącego dofinansowania kosztów w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych
Nr aktu prawnego
LXVII/603/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wikielec
Nr aktu prawnego
LXVII/602/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Iława w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXVII/601/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/566/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXVII/600/24
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/565/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2024- 2035.
Nr aktu prawnego
LXVII/599/24
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
Nr aktu prawnego
LXVI/598/24
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 18 w miejscowości Tynwałd, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LXVI/597/24
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Szymbark, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LXVI/596/24
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XXVII/258/21 Rady Gminy Iława z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminie Iława na lata 2021 – 2025.
Nr aktu prawnego
LXVI/595/24
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Iława z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.
Nr aktu prawnego
LXVI/594/24
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iława w 2024 r.”
Nr aktu prawnego
LXVI/593/24
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Iława żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
Nr aktu prawnego
LXVI/592/24
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – budowa ciągu pieszo-rowerowego – etap I”
Nr aktu prawnego
LXVI/591/24
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – budowa sieci kanalizacji deszczowej – etap I”
Nr aktu prawnego
LXVI/590/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji