ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iława.
Nr aktu prawnego
XLIV/405/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/161/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Iława
Nr aktu prawnego
XLIV/404/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej we Frednowach, na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XLIV/403/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/339/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XLIV/402/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/338/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2022- 2028
Nr aktu prawnego
XLIV/401/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Iława na lata 2022 – 2024
Nr aktu prawnego
XLIII/400/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Iława ze Spółdzielni „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców z siedzibą w Olsztynie
Nr aktu prawnego
XLIII/399/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w załączniku uchwały Nr XL/379/22 Rady Gminy Iława z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
XLIII/398/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/339/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIII/397/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/338/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2022- 2028
Nr aktu prawnego
XLIII/396/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji