ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie"
Nr aktu prawnego
XLII/392/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Szałkowo, gminie Iława.
Nr aktu prawnego
XLII/391/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/309/21 Rady Gminy Iława z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Iława na rok szkolny 2021/2022.
Nr aktu prawnego
XLII/390/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
XLII/389/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Iława w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLII/388/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Iława do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XLII/387/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie"
Nr aktu prawnego
XLII/386/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/339/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLII/385/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/338/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2022 - 2028
Nr aktu prawnego
XLII/384/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, będącego jednostką organizacyjną gminy, do wykonywania zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach przyznawania świadczeń pieniężnych podmiotom w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz udzielenia w tym zakresie upoważnień
Nr aktu prawnego
XLI/383/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji