ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczącego dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych (budynków jednorodzinnych, letniskowych i gospodarczych, garaży oraz wiat), usytuowanych na terenie Gminy Iława. XLIV/371/2018 Obowiązujący
12 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława. XLIV/370/2018 Obowiązujący
13 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/352/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018. XLIV/369/2018 Obowiązujący
14 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/351/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2018- 2026. XLIV/368/2018 Obowiązujący
15 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Tchórzanka, gminie Iława. XLIII/367/2018 Obowiązujący
16 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. XLIII/366/2018 Obowiązujący
17 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Iława. XLIII/365/2018 Obowiązujący
18 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia przez Radę Gminy Iława wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej uczestniczącemu w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Iława. XLIII/364/2018 Obowiązujący
19 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/364/2014 Rady Gminy Iława z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iława w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. XLIII/363/2018 Obowiązujący
20 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji placówkom wychowania przedszkolnego oraz szkołom, dla których Gmina Iława jest organem rejestrującym. XLIII/362/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu