ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/126/2011 Rady Gminy Iława z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Siemiany, gminie Iława. XLVII/416/2018 Obowiązujący
2 2018-05-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemianach. XLVII/415/2018 Obowiązujący
3 2018-05-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudzienice. XLVII/414/2018 Obowiązujący
4 2018-05-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały XLV/388/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iława na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. XLVII/413/2018 Obowiązujący
5 2018-05-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/352/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018. XLVII/412/2018 Obowiązujący
6 2018-05-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/351/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2018- 2026. XLVII/411/2018 Obowiązujący
7 2018-05-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Iława za 2017 rok. XLVII/410/2018 Obowiązujący
8 2018-05-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iława wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iława za 2017 rok. XLVII/409/2018 Obowiązujący
9 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iława do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Tchórzanka, gminie Iława XLVI/408/2018 Obowiązujący
10 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/367/2018 Rady Gminy Iława z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Tchórzanka, gminie Iława. XLVI/407/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej