ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejDrukuj informacjęSprawa: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Szczegóły informacji

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wydział: Referat Budżetu, Finansów i Podatków

Ogłoszono dnia: 2022-01-13 08:15:52

Termin załatwienia

Składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego lub od 1 do 31 sierpnia danego roku. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosków złożonych w lutym nastąpi w dniach od 1 do 30 kwietnia, w przypadku wniosków złożonych w sierpniu wypłata nastąpi w dniach od 1 do 31 października na rachunek bankowy wnioskodawcy lub w kasie urzędu

Osoba kontaktowa

Milena Jabłońska, Ewelina Kożuchowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Iławie - biuro podawcze (pok. nr 222) w godz. 7:15-15:15
 
W celu wstępnej weryfikacji wniosku należy zgłosić się do pokoju nr 209
 

Telefon kontaktowy

(89) 649 08 10

Adres e-mail

gmina@gmina-ilawa.pl

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami;
  • faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  • formularz o pomocy publicznej;
  • w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze gospodarskich zwierząt oznakowanych.

Opłaty

Opłata 17,00 zł w przypadku wyznaczenia pełnomocnika do złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Iława w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Uwagi

• Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Iława;
• W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków);
• Limit zwrotu podatku w 2022 roku wynosi 110,00 zł na 1 ha użytków rolnych (1,00 zł / 1 litr) oraz 40,00 zł za 1 sztukę średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188).
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Milena Jabłońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-13 08:13:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Zernow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-13 08:15:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Zernow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-13 08:24:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony